MENÜ

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 289.254.399
Genel Sıra No: 268
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 258
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
388.873.837 225 215
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-476.577.531 500 487
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
524.962.805 63 55
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.095.330.080 15 12
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
64.428.755 85 80
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.392 363 360
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
220 427 414
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 400 Elektrik Sektörü
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası