MENÜ

Yolbulan Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.

www.ybmetalurji.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.459.684.176
Genel Sıra No: 39
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 34
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.773.248.592 37 33
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
68.086.170 347 336
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
719.757.826 107 99
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
74.832 182 181
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
514 295 283
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası