MENÜ

Yeşim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.yesim.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 329.130.904
Genel Sıra No: 237
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 228
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
377.062.468 233 223
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
121.502 106 105
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.460 48 40
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası