MENÜ

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

www.turktraktor.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.556.445.773
Genel Sıra No: 35
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 31
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.843.172.309 35 31
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
412.622.419 36 30
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
587.171.818 59 51
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.302.868.378 51 45
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
319.477.033 17 13
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
243.170 54 53
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.235 55 47
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 62.5 37.5 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası