MENÜ

Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.

www.pirelli.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.134.939.989
Genel Sıra No: 54
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 49
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.300.604.951 56 51
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
260.649.516 59 52
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
249.221.502 138 129
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
634.055.987 118 110
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
17.712.961 217 211
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
436.404 29 28
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.689 90 82
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 355 Lastik Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası