MENÜ

Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.

www.demirdokum.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 523.166.980
Genel Sıra No: 143
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 135
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
557.881.143 159 150
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
59.411.538 267 256
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
94.866.814 302 291
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
556.628.924 139 130
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-11.121.422 425 417
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
73.758 183 182
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.181 142 133
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 3.81 96.19 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası