MENÜ

Tümka Kablo Sanayi A.Ş.

www.tumka.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 205.915.223
Genel Sıra No: 375
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 365
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
205.915.223 414 403
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
21.629.472 408 396
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
24.535.676 443 430
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
107.099.703 459 446
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.882.683 352 345
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
92.000 152 151
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
175 450 437
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 383 Elektrik Makineleri, Aletleri ve Cihazları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası