MENÜ

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

www.tupras.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 27.409.868.901
Genel Sıra No: 1
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 1
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
36.671.194.808 1 1
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
20.212.963.769 1 1
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.176.152.481 4 2
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.440.444.351 2 1
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.259.093.425 3 1
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.245.426 1 1
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.160 23 16
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 353 Petrol Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası