MENÜ

Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş

www.toros.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.065.362.007
Genel Sıra No: 57
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 52
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.202.480.575 63 58
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
224.823.697 69 61
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
603.691.889 54 47
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
943.990.304 79 71
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
143.989.707 35 30
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.341 379 375
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
552 280 268
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 351 Ana Kimya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası