MENÜ

Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.

www.sofragrup.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 397.612.649
Genel Sıra No: 192
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 183
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
404.234.753 211 201
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
108.296.937 157 148
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
36.740.947 415 403
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
145.036.485 415 402
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.054.702 281 275
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.738 8 4
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası