MENÜ

SİDEMİR Sivas Demir Çelik İşl. A.Ş.

www.sidemir.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 423.477.842
Genel Sıra No: 174
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 165
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
502.268.838 171 162
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
584 267 255
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.01 99.99 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Sivas Ticaret ve Sanayi Odası