MENÜ

Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ş.

www.selcukgroup.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 213.075.486
Genel Sıra No: 368
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 358
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
225.627.645 384 373
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
123.747.370 262 252
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
287.403.950 266 255
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
26.131 313 311
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.052 158 147
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası