MENÜ

Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 297.391.402
Genel Sıra No: 258
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 249
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
311.758.988 281 270
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
65.920.828 242 231
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
215.777.489 162 153
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
229.977.925 323 312
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
50.723.655 114 109
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
81.726 168 167
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
441 323 311
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası