MENÜ

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

www.santafarma.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 187.887.072
Genel Sıra No: 416
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 406
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
193.311.609 433 422
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
59.848.245 264 253
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
38.765.062 410 398
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
131.822.511 432 419
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-3.964.765 405 397
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.418 422 418
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.047 159 148
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 352 Diğer Kimyasal Ürünler Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası