MENÜ

S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

www.trakyabirlik.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 814.243.694
Genel Sıra No: 76
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 70
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
873.568.504 85 79
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
53.369.462 288 277
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
276.401.090 121 112
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
381.914.961 199 190
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
20.567.001 204 198
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
948 181 170
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Edirne Ticaret ve Sanayi Odası