MENÜ

Progıda Pazarlama A.Ş.

www.progida.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 210.702.219
Genel Sıra No: 371
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 361
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
215.704.616 401 390
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
113.594 115 114
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
14 499 486
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 312 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Ticaret Odası