MENÜ

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

www.petkim.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 3.461.561.136
Genel Sıra No: 12
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 11
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.910.944.823 15 14
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
356.637.036 42 36
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.308.288.235 18 13
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.313.359.708 22 18
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
95.998.739 53 48
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
834.223 10 10
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.559 43 35
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 351 Ana Kimya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
10.32 89.68 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası