MENÜ

Ova Un Fabrikası A.Ş.

www.ovaun.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 179.102.055
Genel Sıra No: 438
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 428
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
179.102.055 466 455
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
20.046.783 416 404
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
84.569.132 320 309
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
108.981.091 456 443
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.210.921 251 245
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
157 459 446
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Konya Sanayi Odası