MENÜ

OMV Petrol Ofisi A.Ş.

www.poas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 297.298.290
Genel Sıra No: 259
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 250
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
19.119.393.021 2 2
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.090.426.743 5 5
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.456.327.797 14 9
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.961.212.020 7 5
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-35.514.627 472 463
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.401.944 8 8
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
979 174 163
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 354 Çeşitli Petrol ve Kömür Türevleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 59.00 41.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Ticaret Odası