MENÜ

Nuh Beton A.Ş.

www.nuhbeton.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 348.711.514
Genel Sıra No: 221
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 212
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
355.343.911 245 235
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
20.876.863 411 399
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
197.657.744 185 176
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
300.925.014 247 237
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.241.842 302 296
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
230 449 444
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
180 447 434
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası