MENÜ

Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.

www.mutlu.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 403.681.417
Genel Sıra No: 187
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 178
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
423.299.486 203 193
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
107.463.713 160 151
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
135.898.082 240 230
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
281.178.839 272 261
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
27.958.442 177 171
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
56.846 220 218
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
839 205 193
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 383 Elektrik Makineleri, Aletleri ve Cihazları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası