MENÜ

Mogaz Petrol Gazları A.Ş.

www.mogaz.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 822.347.490
Genel Sıra No: 75
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 69
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
822.955.390 96 89
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
59.555.734 266 255
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
124.285.207 261 251
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
195.793.778 356 345
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
14.063.197 239 233
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
128 453 448
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
137 469 456
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 354 Çeşitli Petrol ve Kömür Türevleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası