MENÜ

Mar Tüketim Maddeleri İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş.

www.kaysut.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 246.181.677
Genel Sıra No: 322
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 312
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
261.226.673 338 327
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
14.042.968 467 454
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
108.995.330 455 442
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.651 432 428
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Balıkesir Sanayi Odası