MENÜ

MAN Türkiye A.Ş.

www.man.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 663.921.231
Genel Sıra No: 101
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 93
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
664.414.447 128 119
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
167.049.900 97 88
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
264.196.444 127 118
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
430.839.867 178 169
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
55.654.109 100 95
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
299.959 39 38
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.608 96 88
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.02 99.98 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası