MENÜ

Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 261.492.217
Genel Sıra No: 302
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 292
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
277.999.402 318 307
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
142.407.855 418 405
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
149.016 82 81
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
340 364 352
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 341 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası