MENÜ

Kürüm Demir Sanayi Dış Ticaret A.Ş.

www.kurumdemir.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 538.030.296
Genel Sıra No: 137
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 129
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
844.760.261 91 84
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
16.449.813 434 422
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
65.084.189 356 345
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
236.359.427 319 308
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.011.140 304 298
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
41.303 254 252
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
205 437 424
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası