MENÜ

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

www.kocakfarma.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 181.496.526
Genel Sıra No: 435
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 425
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
181.513.266 461 450
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
113.376.085 276 265
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
155.138.325 406 393
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 352 Diğer Kimyasal Ürünler Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası