MENÜ

Kipaş Denim İşletmeleri A.Ş.

www.kipas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 197.590.575
Genel Sıra No: 394
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 384
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
197.625.901 428 417
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
107.914.907 283 272
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
207.045.194 345 334
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
851 437 433
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.046 160 149
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası