MENÜ

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

www.kaptandemir.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.479.613.222
Genel Sıra No: 37
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 33
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.594.449.350 44 40
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
123.609.679 136 127
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
279.566.273 120 111
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.112.979.710 65 58
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.449.873 229 223
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
496.063 23 22
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
847 204 192
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası