MENÜ

Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş.

www.kalekilit.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 235.845.690
Genel Sıra No: 336
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 326
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
285.484.792 309 298
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
52.411.774 293 282
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
130.012.418 252 242
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
316.699.195 236 226
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-758.793 385 377
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
57.407 219 217
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.449 109 100
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 75.66 24.34 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası