MENÜ

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.

www.kaldeklima.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 237.166.840
Genel Sıra No: 331
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 321
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
250.143.801 350 339
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
41.214.853 333 322
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
27.928.985 436 423
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
212.340.799 340 329
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.596.068 359 351
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
83.418 164 163
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
571 273 261
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası