MENÜ

Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.

www.kadoogluyag.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 269.763.004
Genel Sıra No: 296
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 286
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
338.279.005 262 252
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
17.765.213 424 412
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.733.596 480 467
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
120.664.335 446 433
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.273.900 301 295
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
106.748 130 129
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
93 484 471
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası