MENÜ

KLİMASAN Klima San. ve Tic. A.Ş.

www.klimasan.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 193.099.369
Genel Sıra No: 404
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 394
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
205.413.595 415 404
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
41.733.896 330 319
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
44.038.061 403 391
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
163.354.637 395 382
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.720.007 275 269
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
54.392 225 223
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.046 161 150
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 39.00 61.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası