MENÜ

JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.

www.jti.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 588.492.348
Genel Sıra No: 119
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 111
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
588.625.583 151 142
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.280.964.882 4 4
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
214.675.922 163 154
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
662.537.390 114 106
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.883.625 289 283
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
110.901 119 118
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
430 327 315
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 314 Tütün İşleme Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası