MENÜ

Hema Endüstri A.Ş.

www.hattat.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 423.303.184
Genel Sıra No: 175
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 166
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
423.303.184 202 192
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
134.482.775 121 112
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
243.287.182 146 137
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
885.429.380 87 79
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.073.003 320 314
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
126.558 100 99
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.409 51 43
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası