MENÜ

Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 958.716.853
Genel Sıra No: 68
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 62
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.108.421.059 68 63
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
187.088 61 60
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.912 74 66
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 352 Diğer Kimyasal Ürünler Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası