MENÜ

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

www.gubretas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 370.805.688
Genel Sıra No: 207
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 198
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.249.612.948 58 53
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-25.907.540 496 483
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
176.964.042 200 191
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.246.118.268 58 51
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
36.233.023 152 146
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.725 385 381
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
415 337 325
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 351 Ana Kimya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası