MENÜ

Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş.

www.turnagaz.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 188.826.321
Genel Sıra No: 414
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 404
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
189.434.494 444 433
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
70.536.288 230 219
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.426.304 472 459
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
31.479.232 498 485
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-1.574.186 388 380
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
645 441 436
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
89 485 472
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 354 Çeşitli Petrol ve Kömür Türevleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası