MENÜ

Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.

www.gemlikgubre.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 336.899.164
Genel Sıra No: 232
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 223
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
450.725.157 194 184
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
89.745.464 193 183
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
419.443.355 77 69
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
767.518.217 98 90
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
56.958.837 97 92
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
87.588 158 157
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
404 341 329
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 351 Ana Kimya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası