MENÜ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

www.fordotosan.com.tr.
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 8.533.757.811
Genel Sıra No: 2
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 2
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.576.050.502 4 4
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.446.517.017 10 9
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.437.910.876 15 10
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.916.792.010 12 9
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
800.907.738 6 3
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.472.580 2 2
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.581 4 2
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 58.96 41.04 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası