MENÜ

Feza Gazetecilik A.Ş.

www.zaman.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 242.092.452
Genel Sıra No: 326
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 316
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
243.745.840 357 346
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
92.357.635 187 177
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
157.228.169 211 202
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
177.570.784 376 364
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
30.222.337 166 160
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
162 452 447
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.017 166 155
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 342 Basım Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası