MENÜ

Eti Krom A.Ş.

www.etikrom.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 162.090.550
Genel Sıra No: 494
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 481
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
165.144.463 494 481
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
42.768.666 326 315
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
321.741.029 94 85
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
502.245.893 157 148
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.778.307 290 284
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
642 249 237
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 210 Madencilik ve Taşocakçılığı
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası