MENÜ

Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

www.erenholding.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.175.109.355
Genel Sıra No: 50
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 45
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.184.314.603 65 60
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
362.636.808 41 35
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
186.667.526 195 186
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.052.733.900 29 25
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-256.822.222 498 486
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
575 271 259
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 400 Elektrik Sektörü
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası