MENÜ

Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş.

www.erbakir.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 2.257.383.000
Genel Sıra No: 22
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 19
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.268.239.328 25 22
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
125.995.831 129 120
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
36.619.138 416 404
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
839.588.893 92 84
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-15.263.628 439 431
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
569.642 19 18
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
655 246 234
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Denizli Sanayi Odası