MENÜ

Emas Makina Sanayi A.Ş.

www.emas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 196.741.473
Genel Sıra No: 397
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 387
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
307.992.084 286 275
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
69.393.914 343 332
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
165.310.465 391 379
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.637 402 398
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
284 394 381
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası