MENÜ

Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.

www.eksun.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 182.659.343
Genel Sıra No: 433
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 423
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
216.216.923 399 388
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.144.545 489 476
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
101.254.750 464 451
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
52.202 230 228
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
137 470 457
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası