MENÜ

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.

www.egeendustri.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 162.703.023
Genel Sıra No: 493
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 480
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
165.331.374 493 480
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
40.491.689 337 326
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
80.397.654 325 314
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
169.424.492 386 374
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
25.987.225 184 178
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
79.714 173 172
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
593 262 250
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası