MENÜ

Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş.

www.durmazlar.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 231.191.745
Genel Sıra No: 343
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 333
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
246.911.772 355 344
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
204.687.224 175 166
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
402.407.625 193 184
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
103.695 136 135
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
790 215 203
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası