MENÜ

Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.

www.dinarsu.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 163.648.643
Genel Sıra No: 490
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 477
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
164.071.651 496 483
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
31.584.174 368 357
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
31.042.977 427 415
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
198.356.855 353 342
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-3.855.875 403 395
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
34.128 280 278
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
699 235 223
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası