MENÜ

Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.

www.dilerhld.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 1.630.119.584
Genel Sıra No: 32
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 28
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.633.232.262 42 38
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
64.882.162 246 235
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
404.571.255 82 73
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.339.121.003 48 42
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
320.362 373 365
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
646.723 16 15
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
774 219 207
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 88.00 12.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası